Inbjudan till seminarium om HIV och Aids

När: 24 september 2019 kl 12-16, vi börjar med lunch, så anmäl om du har särskild kost
Var: Regionens hus, Stationsgatan 3, Skövde (Observera att vi flyttat)
Arrangör: Skaraborgsinstitutet
Deltagare: intresserade inom hälso-och sjukvård
Anmälan till:
"Kärlek med ansvar: använd kondom om du inte kan hålla dig till en partner"
Detta var det budskap som trumpetades ut i radio och på annonspelare överallt, när man upptäckt att ett sexuellt överfört virus, HIV, orsakade Aids. Eftersom det då inte fanns någon bot, var död efter ett långt lidande det enda man kunde vänta sig, om man blivit smittad. Budskapet gavs utan någon hänsyn till socioekonomiska och kulturella sammanhang eller hur människan tänker om sitt sexualliv. I Kenya, där månggifte är ett accepterat bruk, började män, som hade mer än en hustru, undra vad de nu skulle göra. Kvinnor, som var beroende av att sälja sex för att kunna föda sina barn, undrade likaledes.
Spörsmålet är hur detta slags toppstyrda budskap påverkar en fråga, som det redan finns så stor tystnad omkring och ovilja att prata om. Vad betydde detta för forskningen i olika delar av världen? Det är några av de problem vi kommer att ta upp på seminariet.

Seminariet leds av Professor Beth Maina Ahlberg, Skaraborgsinstitutet och Uppsala universitet

1.    En resa i studier om HIV och AIDS: en kenyansk kontext på 1990-talet Prof. Beth Maina Ahlberg and Prof. Ingela Krantz

2.    Sexual and Reproductive Health of Women Living with HIV/AIDS- A scoping review (Nya forskning I Sverige) Dr Faustine Nkulu Kalengayi (Umeå Universitet)

3.    HIV stigma- ett fortsatt hinder för personer som lever med HIV trots effektiv behandling (Forskning i Sverige 2018) Dr Maria Lindberg Reinius (Karolinska Institutet)

Skriv ut E-post

Verkstad för ansökan om forskningsmedel från Skaraborgsinstitutet och andra bidragsgivare

Kurs i form av två halvdagsseminarier, 1 oktober och 15 oktober 2019
Under denna kurs kommer du att dels få fördjupad kunskap om vad som är en fullgod projektansökan är och dels handfast handledning i hur man formulerar en fullgod projektansökan
Syfte är alltså att vara till hjälp för den som vill skriva goda ansökningar om forskningsmedel.
Kursens format kräver att man deltar aktivt före, under och mellan de båda kurstillfällena.
Seminarieledare: Professor emeritus Bo Eriksson

För anmälan och mer information:

Skriv ut E-post

EndNote

Seminarium om EndNote, onsdagen den 24 april, 2019, kl 13.30-16.00.

Har du tänkt att det vore bra att börja använda EndNote eller använder du EndNote men vill lära dig mer? Då är du varmt välkommen till detta seminarium. Ta med dig din laptop och ditt EndNote-bibliotek om du har ett sådant. Vi kommer göra en del smarta inställningar i EndNote för att du ska kunna arbeta så effektivt som möjligt med det.

Seminarieledare Åsa Rejnö

Vi kommer att vara i Skaraborgsinstitutets seminarierum på Stationsgatan 12.

anmälan om deltagande till

Skriv ut E-post

Projektmedel 2019

Ansökan om forskningsmedel från Stiftelsen Skaraborgsinstitutet skall vara inlämnad senast den 1 maj 2020

För året 2018 delades sammanlagt 2,5 miljoner ut i projektmedel. För närmare information klicka här.

Skriv ut E-post

© SKARABORGSINSTITUTET | Besöksadress: Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde | Postadress: Regionens Hus, 541 80 Skövde 
Tel: 0730968918  |  E-post»   |  Webbyrå: Optimal media»