Vandringsseminarium

Årets vandringsseminarium kommer att äga rum 2-3 juni i vackra Norrkvarn.

I årets upplaga kommer huvudtalaren att vara Tove Godskesen som är docent i medicinsk etik. Hennes avhandlingsarbete hade fokus på patienters deltagande i kliniska studier och hennes vidare forskning har även inkluderat både läkare, sjuksköterskor samt information kring studier patienter kan hämta på nätet. Hon undervisar också nyanställda forskningssjuksköterskor på Akademiska sjukhuset kring samtyckesprocessen.

Temat kommer att vara: Hur informerat är ett informerat samtycke?

Informerat samtycke är ett viktigt begrepp och blir allt viktigare i både vård och forskning men vad innebär egentligen ett informerat samtycke och hur mycket information måste patienten fått för att samtycket ska vara informerat? Kan man tacka nej till information men ja till att delta i studier? Vilka utmaningar finns kring samtyckesprocessen och hur kan man bäst lösa dem är ämnen vi kommer att reflektera kring.
 
För mer information och anmälan om deltagande och särskild kost, kontakta Marie Lidbom
senast 20 maj.

Skriv ut E-post

EndNote-verkstad 1 mars

Använder du EndNote och har något bekymmer relaterat till användandet av det kanske vår verkstad tisdag 1 mars kl 14-16 är något för dig. Har du en referens som trilskas, en referenslista du inte får till eller undrar du hur du ska få in en speciell referens i EndNote? Ta med dig dina frågor och bekymmer så ses vi på Regionens Hus. Anmälan görs till Anneli Darheden på  senast 28 februari. 

Har du några frågor om verkstaden kan du höra av dig till Åsa Rejnö på  

Skriv ut E-post

Seminarium

Fil dr i sociologi Roland Paulsen höll den 8 februari 2022, ett seminarium om oro och ångest utifrån sin bok "Tänk om: en studie i oro". Ett tema för seminariet handlade om varför människor idag, när de fått de fått det allt bättre, oroar sig än mer. Intressanta tankar och frågor beskrevs men syftet var kanske inte ange precisa svar. 

 RP

Skriv ut E-post

Predatory Journals

Tove Godskesen, docent i medicinsk etik och forskningsetik, gästade Skaraborgsinstitutet för ett seminarium den 16 november om rovdjursförlag/tidskrifter. Efter en intressant och engagerande föreläsning och med idéer från densamma fick vi gruppvis ta itu med ett urval artiklar för att försöka utröna om de var publicerad i en rovdjurstidskrift eller inte.

Artiklarna var av varierande kvalitet och med föreläsningen i ryggen blev det tämligen enkelt att avslöja dem som publikationer från icke-seriösa tidskrifter.

Många av oss som var med gick nog från seminariet med flera aha-upplevelser och lite nya verktyg för att avslöja mindre seriösa aktörer inom det vetenskapliga fältet.

 Tove o sa

 

Skriv ut E-post

© SKARABORGSINSTITUTET | Besöksadress: Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde | Postadress: Regionens Hus, 541 80 Skövde 
Tel: 0730968918  |  E-post»   |  Webbyrå: Optimal media»