Forskningsfestival 2020

Forskningsfestival kommer att äga rum onsdagen den 9 december 2020.

Plats Insikten, Skaraborgs sjukhus, Skövde.

 

Ta tillfället i akt att komma och lyssna på olika forskningsprojekt.

Skriv ut