Journal Club

Artikelseminarium den 15 september 2020, kl 13.30 - 15.00

”Ännu ett slag för reproducerbarhet inom vetenskapen”

Plats Regionens Hus i Skövde, sal Hyltan, plan 2. 

Artikel har skickats ut.

Vid anmälan till , ange om du hellre vill deltaga digitalt.

Skriv ut E-post

© SKARABORGSINSTITUTET | Besöksadress: Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde | Postadress: Regionens Hus, 541 80 Skövde 
Tel: 0730968918  |  E-post»   |  Webbyrå: Optimal media»