Journal Club

Artikelseminarium, Journal club den 20 oktober 2020, kl 13.30 - 15.00.

Ämne och artikel skickas ut ca 14 dagar innan.

Vid anmälan till , ange om du hellre vill deltaga digitalt.

Skriv ut