Journal Club

Artikelseminarium, Journal club den 20 oktober 2020, kl 13.30 - 15.00.

Ämne och artikel skickas ut ca 14 dagar innan.

Vid anmälan till , ange om du hellre vill deltaga digitalt.

Skriv ut E-post

© SKARABORGSINSTITUTET | Besöksadress: Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde | Postadress: Regionens Hus, 541 80 Skövde 
Tel: 0730968918  |  E-post»   |  Webbyrå: Optimal media»